Фурантрил®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

furosemide

Продукти на пазара

Фурантрил 40 mg таблетки х 12

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент