Фурантрил®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

furosemide

Продукти на пазара

Фурантрил 40 mg таблетки х 12

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент

Olmesta® Plus 40 mg/12,5 mg & 40 mg/25 mg

Активно вещество

olmesartan/hydrochlorothiazide
Вижте продукта