Гентамицин Актавис® крем

Терапевтична група

Дерматологични средства

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

gentamicin

Продукти на пазара

Гентамицин Актавис 1 mg/g крем x 1 x 15 g

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент