Индипам®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

indapamide

Продукти на пазара

Индипам 2,5 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент