Иневика®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ivabradine

Продукти на пазара

Иневика 5 mg филмирани таблетки x 60, Иневика 7,5 mg филмирани таблетки x 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание