Ирпрестан®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

irbesartan

Продукти на пазара

Ирпрестан 150 mg филмирани таблетки x 30, Ирпрестан 300 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент