Ирпрезид®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

irbesartan/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Ирпрезид 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30, Ирпрезид 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент