Йодасепт

Терапевтична група

Дерматологични средства

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

povidone-Iodine

Продукти на пазара

Йодасепт 10% маз x 40 g, x 90 g

Режим на отпускане

Без лекарско предписание

Допълнителен медикамент