Линиприл®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

lisinopril dihydrate

Продукти на пазара

Линиприл 5 mg таблетки х 30, Линиприл 10 mg таблетки х 30, Линиприл 20 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали