Моксотенс®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

moxonidine

Продукти на пазара

Моксотенс 0,2 mg филмирани таблетки х 30, Моксотенс 0,4 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент