Невотенс® Плюс

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

nebivolol/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Невотенс Плюс 5 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент