Олместа

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

olmesartan

Продукти на пазара

Олместа 20 mg филмирани таблетки x 30, Олместа 40 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент