Олместа А

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

amlodipine/olmesartan

Продукти на пазара

Олместа А 20 mg/5 mg филмирани таблетки x 30, Олместа А 40 mg/5 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент