Паматон®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

magnesium DL-aspartate tetrahydrate/potassium DL-aspartate hemihydrate

Продукти на пазара

Паматон 175 mg/166 mg филмирани таблетки x 50

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент