Питавиа®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

pitavastatin

Продукти на пазара

Питавиа 1 mg филмирани таблетки x 30, Питавиа 2 mg филмирани таблетки x 30, Питавиа 4 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент