Пресид

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

felodipine

Продукти на пазара

Пресид 2,5 mg таблетки с удължено освобождаване x 30, Пресид 5 mg таблетки с удължено освобождаване x 30, Пресид 10 mg таблетки с удължено освобождаване x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание