Пропранолол Актавис® 40 mg

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

propranolol hydrochloride

Продукти на пазара

Пропранолол Актавис 40 mg таблетки x 50

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали