Рилменикс

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

rilmenidine

Продукти на пазара

Рилменикс 1 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент