ТеваБисопрол

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bisoprolol fumarate

Продукти на пазара

ТеваБисопрол 5 mg таблетки х 30, ТеваБисопрол 10 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали