ТеваИндам

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

indapamide

Продукти на пазара

ТеваИндам 1,5 mg таблетки с удължено освобождаване x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент