Тинтарос®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

rosuvastatin

Продукти на пазара

Тинтарос 5 mg филмирани таблетки х 28, Тинтарос 10 mg филмирани таблетки х 28, Тинтарос 20 mg филмирани таблетки х 28, Тинтарос 40 mg филмирани таблетки х 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент