Тинтарос® Плюс

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

rosuvastatin/ezetimibe

Продукти на пазара

Тинтарос Плюс 10 mg/10 mg таблетки х 30, Тинтарос Плюс 20 mg/10 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали