Валтензам®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

amlodipine/valsartan

Продукти на пазара

Валтензам 5 mg/160 mg филмирани таблетки x 30, Валтензам 10 mg/160 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали