Валтензам Комп

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

amlodipin/valsartan/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Валтензам Комп 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30, Валтензам Комп 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент