Валтензин® 160 mg

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

valsartan

Продукти на пазара

Валтензин 160 mg филмирани таблетки х 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент