Вазелин

Вид продукт:

добавки/козметични


Активно вещество

petroleum gelly

Продукти на пазара

Вазелин х 40 g

Продуктови материали