Вивейс®

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

ramipril

Продукти на пазара

Вивейс 5 mg таблетки х 30, Вивейс 10 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание