Вивейс® Дуо

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

amlodipine/ramipril

Продукти на пазара

Вивейс Дуо 5 mg/5 mg твърди капсули x 30, Вивейс Дуо 10 mg/5 mg твърди капсули x 30, Вивейс Дуо 10 mg/10 mg твърди капсули x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали