Запринел

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

perindopril

Продукти на пазара

Запринел 5 mg филмирани таблетки x 30, Запринел 10 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент