Запринел плюс

Терапевтична група

Сърдечно-съдова система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

perindopril/indapamide

Продукти на пазара

Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент