Алмагел A®

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

Aluminium oxide, Magnesium oxide, Benzocaine

Продукти на пазара

Алмагел A 436 mg/150 mg/218 mg/10 ml перорална суспензия x 1 x 170 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали