Аритави®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

duloxetine

Продукти на пазара

Аритави 30 mg стомашно-устойчиви твърди капсули x 28, Аритави 60 mg стомашно-устойчиви твърди капсули x 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент