Бронхетамин®

Терапевтична група

Дихателна система

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

butamirate citrate

Продукти на пазара

Бронхетамин 7,5 mg/5 ml сироп x 200 ml

Режим на отпускане

Без лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент