Ефизол®

Терапевтична група

Дихателна система

Вид продукт:

Без лекарско предписание


Активно вещество

ascorbic acid/dequalinium chloride

Продукти на пазара

Ефизол 0,25 mg/30 mg таблетки за смучене, пресовани x 20, x 40

Режим на отпускане

Без лекарско предписание

Допълнителен медикамент