Бупренорфин Актавис®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

buprenorphine

Продукти на пазара

Бупренорфин Актавис 35 микрограма/час трансдермален пластир x 5, Бупренорфин Актавис 52,5 микрограма/час трансдермален пластир x 5, Бупренорфин Актавис 70 микрограма/час трансдермален пластир x 5

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент