Копаксон 40 mg/ml

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

glatiramer acetate

Продукти на пазара

Копаксон 40 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка x 3 x 1 ml

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент