Купренил

Терапевтична група

Мускулно-скелетна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

penicillamine

Продукти на пазара

Купренил 250 mg филмирани таблетки x 100

Режим на отпускане

По лекарско предписание