Еторикоксиб Тева

Терапевтична група

Мускулно-скелетна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

etoricoxib

Продукти на пазара

Еторикоксиб Тева 60 mg филмирани таблетки х 14, Еторикоксиб Тева 90 mg филмирани таблетки х 14

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали