Диазепам Актавис®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

diazepam

Продукти на пазара

Диазепам Актавис 5 mg таблетки x 20, Диазепам Актавис 10 mg таблетки x 20

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент