Донецепт

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

donepezil

Продукти на пазара

Донецепт 5 mg филмирани таблетки х 30, Донецепт 10 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент