Енетра®

Терапевтична група

Мускулно-скелетна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

nimesulide

Продукти на пазара

Енетра 100 mg таблетки х 10

Режим на отпускане

По лекарско предписание