Еротон®

Терапевтична група

Пикочо-полова система и полови хормони

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

sildenafil citrate

Продукти на пазара

Еротон 25 mg филмирани таблетки х 4; Еротон 50 mg филмирани таблетки х 1, х 4; Еротон 100 mg филмирани таблетки х 1, х 4

Режим на отпускане

По лекарско предписание