Тадалафил Актавис® 20 mg

Терапевтична група

Пикочо-полова система и полови хормони

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

tadalafil

Продукти на пазара

Тадалафил Актавис 20 mg филмирани таблетки x 2, Тадалафил Актавис 20 mg филмирани таблетки x 4, Тадалафил Актавис 20 mg филмирани таблетки x 12

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали