Лексотан®

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

bromazepam

Продукти на пазара

Лексотан 3 mg таблетки x 30

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент