Лимерал®

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

glimepiride

Продукти на пазара

Лимерал 1 mg таблетки х 30, Лимерал 2 mg таблетки х 30, Лимерал 3 mg таблетки х 30, Лимерал 4 mg таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание