Лостразин®

Терапевтична група

Кръв и кръвотворни органи

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

cilostazol

Продукти на пазара

Лостразин 100 mg таблетки х 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали