Празугрел Тева

Терапевтична група

Кръв и кръвотворни органи

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

prasugrel

Продукти на пазара

Празугрел Тева 10 mg филмирани таблетки x 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент