Метфодиаб®

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

metformin hydrochloride

Продукти на пазара

Метфодиаб 500 mg филмирани таблетки х 90, Метфодиаб 850 mg филмирани таблетки х 60, Метфодиаб 1000 mg филмирани таблетки х 60

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент