Метфодиаб®

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

metformin hydrochloride

Продукти на пазара

Метфодиаб 500 mg филмирани таблетки х 100, Метфодиаб 850 mg филмирани таблетки х 30, Метфодиаб 1000 mg филмирани таблетки х 30

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали