Метформакс Комби

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

sitagliptin/metformin

Продукти на пазара

Метформакс Комби 50 mg/850 mg филмирани таблетки x 56, Метформакс Комби 50 mg/1000 mg филмирани таблетки x 56

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент