Метформакс XR Комби

Терапевтична група

Храносмилателен тракт и метаболизъм

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

sitagliptin/metformin

Продукти на пазара

Метформакс XR Комби 50 mg/1000 mg таблетки с изменено освобождаване x 56, Метформакс XR Комби 100 mg/1000 mg таблетки с изменено освобождаване x 28

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Продуктови материали


Допълнителен медикамент