Немдатин

Терапевтична група

Нервна система

Вид продукт:

По лекарско предписание


Активно вещество

memantine

Продукти на пазара

Немдатин 10 mg филмирани таблетки x 56

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Допълнителен медикамент